• صفحه اصلی
  • اثربخشی گروه درمانیِ مبتنی بر بخشش بر علائم افسردگی و نشانگان آشفتگی روانی در زنان سالمند

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13970503135743153479 بازدید : 5711 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی