• معرفي نشريه
  علمی

   

  ضمن سپاس از نویسندگانی که مقالات خود را قبلاً به این نشریه ارسال نموده اند
  و در انتظار پاسخ داوری هستند،
  با توجه به شرایط پیش آمده
  و نامعلوم بودن مدت زمان روند تعیین مدیر مسئول جدید نشریه،
  تقاضا می شود در صورت تمایل مقاله ارسالی خود را
  به نشریات دیگری ارسال
  فرمایید.

   
   
   
  ضمن عرض تسلیت درگذشت استاد فرزانه جناب آقای دکتر رضا زمانی
   به اطلاع می‌رساند تا اطلاع ثانوی از پذیرش مقاله جدید معذوریم.
   
   
  دو فصلنامه پژوهش های روان شناختی
   
   
   

  هیأت تحریریه (شورای دبیران):
  دکتر شیوا دولت آبادی، دانشگاه علامه طباطبایی
  دکتر حسین شکرکن، دانشگاه شهید چمران
  دکتر علیرضا کیامنش، دانشگاه خوارزمی
  دکتر حمزة گنجی، دانشگاه آزاد اسلامی
  دکتر بیژن گیلانی، دانشگاه تهران
  دکتر پروانه محمدخانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
  دکتر مرتضی مهران منطقی،  دانشگاه خوارزمی
  دکتر امیرهوشنگ مهریار، دانشگاه شیراز
   
  صاحب امتیاز، مدیرمسؤول، و سردبیر:
  دکتر رضا زمانی، دانشگاه تهران
   
   
  مشاور آمار: دکتر مهدی سلیمانی
  مدیر اجرایی: پریسا فرجی
  ویراستار: فروزنده داورپناه
  همکاران: حمیده محمدصراف کردی،فاطمه عبدالمحمدی

   
  تأئیدیه علمی-پژوهشی وزارت علوم مورخ: 1373/3/2، 1383/4/6، 1389/7/3، 1392/8/8
  شماره پروانه انتشار: 102/3882
  آی. اس. اس. ان: 9616-1019
   شماره شاپا: 4115-2717
   

  ارتبـاط بـا مـــا


  آخرین مقالات منتشر شده

  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر تنظیم شناختی ـ هیجانی و انعطاف‌پذیری شناختی بیماران گوارشی
   سیده فرزانه حسینی زهرا تنها جواد  کریمی عزت اله قدم پور
   شماره 2 , دوره 23 , پاییز-زمستان 1400
   اختلالات گوارشی، که از شایع‌ترین شکایات جسمی هستند، نمونه‌ای از ارتباط روان با سلامت جسمانی به‌شمار می‌آیند. تخمین زده می‌شود که حدود 7 تا 12 درصد تمام مراجعات به پزشکان به علائم و اختلالات گوارشی مربوط است. از این‌رو، در پژوهش حاضر، به بررسی اثربخشی شناخت‌درمانیِ مبتنی چکیده کامل
   اختلالات گوارشی، که از شایع‌ترین شکایات جسمی هستند، نمونه‌ای از ارتباط روان با سلامت جسمانی به‌شمار می‌آیند. تخمین زده می‌شود که حدود 7 تا 12 درصد تمام مراجعات به پزشکان به علائم و اختلالات گوارشی مربوط است. از این‌رو، در پژوهش حاضر، به بررسی اثربخشی شناخت‌درمانیِ مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر تنظیم شناختی ـ هیجانی و انعطاف‌پذیری شناختی بیماران گوارشی پرداخته شده است‌. روش پژوهش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون با گروه کنترل نامعادل بود که نمونه آن از 30 نفر (15 نفر برای گروه آزمایش و 15 نفر برای گروه کنترل) تشکیل گردید که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. سپس، اعضای گروه آزمایشی به مدت 8 جلسه تحت شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی قرار گرفتند، اما گروه کنترل هیچ‌گونه درمانی دریافت نکردند. ابزارهای پژوهش شامل پرسش‌نامه‌های تنظیم شناختی ـ هیجانی (CERQ) و انعطاف‌پذیری شناختی (CFQ) بود. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که تفاوت بین دو گروه آزمایش و کنترل در مورد تنظیم شناختی ـ هیجانی معنا‌دار بود (05/0P<). همچنین، بررسی تفاوت بین گروه‌های آزمایش و کنترل در مورد انعطاف‌پذیری شناختی هم از نظر آماری معنا‌دار بود (05/0P<). به‌طور کلی، شناخت‌درمانیِ مبتنی بر ذهن‌آگاهی اثر قابل توجهی بر نمرۀ کل تنظیم شناختی ـ هیجانی و انعطاف‌پذیری شناختی بیماران گذاشت. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   2 - علی اکبر سیاسی، بنیان گذار روانشناسی در ایران: معرفی بیوگرافیک
   اسماعیل  ناصری
   شماره 2 , دوره 23 , پاییز-زمستان 1400
   روان شناسی تحت عنوان «علم النفس» بیش از هزار سال به عنوان یکی از شاخه های اصلی فلسفه در مراکز علمی ایران تدریس شده است. آشنایی ایرانیان با روان شناسی جدید با تدریس نخستین درس روان شناسی به وسیلة علی اکبر سیاسی در مدرسه علوم سیاسی آغاز شد. آثار و خدمات دکتر سیاسی نقش چشم چکیده کامل
   روان شناسی تحت عنوان «علم النفس» بیش از هزار سال به عنوان یکی از شاخه های اصلی فلسفه در مراکز علمی ایران تدریس شده است. آشنایی ایرانیان با روان شناسی جدید با تدریس نخستین درس روان شناسی به وسیلة علی اکبر سیاسی در مدرسه علوم سیاسی آغاز شد. آثار و خدمات دکتر سیاسی نقش چشمگیری در رشد و گسترش نخستینِ روان شناسی علمی در ایران داشته است، به گونه ای که از وی به منزلة بنیان گذار، اشاعه دهنده، و پدر علم روان شناسی جدید در ایران یاد می شود. در این پژوهش کیفی، با استفاده از روش بیوگرافیک، خدمات علمی و فرهنگی سیاسی مورد بررسی قرار گرفته است. مجموعه فعالیت ها و خدمات سیاسی را می توان در دو حوزه گروه بندی کرد: آموزش و گسترش روان شناسی در ایران؛ و ارتقاء سطح سواد و فرهنگ عمومی مردم. تدریس نخستین درس روان شناسی، بنیان گذاری نخستین آزمایشگاه روان شناسی، تألیف نخستین درس نامه روان شناسی، بنیان گذاری انجمن روان شناسی ایران در حوزة نخست، تدوین لایحه قانونی «تربیت معلم»، و به تصویب رساندن قانون تعلیمات عمومی اجباری و مجانی در حوزة دوم قرار می گیرند. مجموعه این اقدامات موجب شده است که سیاسی در تاریخ کوتاه روان شناسی در ایران به چهره‌ای ماندگار و در حوزه ارتقاء فرهنگ معاصر ایران به فردی تأثیرگذار تبدیل شود. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   3 - سبک زندگی و سواد سلامت در بیماران مبتلا به کووید-19 و افراد غیرمبتلای مراجعه کننده به بیمارستان
   بی تا رئیسی انسیه نظری دولابی امیرحسین افضلی
   شماره 2 , دوره 23 , پاییز-زمستان 1400
   پژوهش حاضر با هدف مقایسة سبک زندگی و سواد سلامت بیماران مبتلا به کووید-19 مراجعه‌کننده به بیمارستان و بیماران غیرمبتلا به کووید-19 انجام شد. برای این منظور 60 بیمار مبتلا به کووید-19 مراجعه‌کننده به بیمارستان شهید فیروز آبادی (منطقه 20 تهران) با 60 نفر از بیماران غیرمبت چکیده کامل
   پژوهش حاضر با هدف مقایسة سبک زندگی و سواد سلامت بیماران مبتلا به کووید-19 مراجعه‌کننده به بیمارستان و بیماران غیرمبتلا به کووید-19 انجام شد. برای این منظور 60 بیمار مبتلا به کووید-19 مراجعه‌کننده به بیمارستان شهید فیروز آبادی (منطقه 20 تهران) با 60 نفر از بیماران غیرمبتلا به کووید-19 مراجعه‌کننده، مورد مقایسه قرار گرفتند. برای این منظور ‌ پرسشنامه‌هایی تحت عنوان «سواد سلامت جمعیت شهری ایران» و «پرسشنامه ارزیابی سبک زندگی میلر ـ اسمیت» در اختیار آنها قرار داده شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از تحلیل تمایل مرکزی (میانگین)، و تحلیل واریانس چند متغیری انجام گرفت. نتایج به‌دست آمده نشان داد که بین این دو گروه در دو متغیر سواد سلامت و سبک زندگی تفاوت معنی‌دار وجود دارد و این تفاوت از نظر سواد سلامت به نفع بیماران مبتلا به کووید-19 و به ضرر بیماران غیرمبتلا به کووید-19 است. در نتیجۀ اقدامات بیماران مبتلا به کووید-19 برای دستیابی به اطلاعات مربوط به سلامت، به‌منظور تسریع روند بهبود، عدم ابتلای سایر اعضای خانواده، کاهش عوارض داروها و بیماری، موجب افزایش سواد سلامت این گروه نسبت به بیماران غیرمبتلا به کووید-19 شده است. همچنین شرایط دشوار، عوارض جانبی و طولانی مدت بیماری کووید-19 در بیماران مبتلا باعث شده است که سبک زندگی ناخوشایندی را نسبت به بیماران غیرمبتلا به کووید-19 تجربه کنند. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   4 - تأثیر آموزش مبتنی بر شکوفایی بر شایستگی‌های هیجانی ـ اجتماعی دانش‌آموزان
   مرتضی  پردل حسین کارشکی مجید پاکدامن
   شماره 2 , دوره 23 , پاییز-زمستان 1400
   مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر شکوفایی بر افزایش شایستگی‌های هیجانی ـ اجتماعی دانش‌آموزان سه سال اول دبستان صورت گرفت. طرح پژوهش، شبه آزمایشی و از نوع طرح‌های پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون و پیگیری با گروه گواه است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان سه س چکیده کامل
   مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر شکوفایی بر افزایش شایستگی‌های هیجانی ـ اجتماعی دانش‌آموزان سه سال اول دبستان صورت گرفت. طرح پژوهش، شبه آزمایشی و از نوع طرح‌های پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون و پیگیری با گروه گواه است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان سه سال اول دبستان شهرستان تربت‌حیدریه در سال تحصیلی 99-98 بود که به روش نمونه‌گیری در دسترس، 50 نفر از دانش‌آموزان پسر به‌صورت تصادفی انتخاب و در دو گروه 25 نفری (آزمایش و کنترل) قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه شایستگی‌های هیجانی ـ اجتماعی (ESCQ) است. گروه آزمایش، طي 8 جلسۀ 90 دقیقه‌ای و به‌صورت هفته‌ای 2 جلسه، تحت آموزش بسته مبتنی بر شکوفایی قرار گرفت و گروه کنترل، بدون هیچ‌گونه مداخله‌ای باقی ماند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار 24SPSS- و روش تحلیل واریانس چندمتغیره انجام گرفت. نتایج نشان دادند بین میانگین نمرات مؤلفه‌های شایستگی‌های هیجانی ـ اجتماعی در گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین در نتایج پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمایش نیز تفاوت معناداری وجود دارد (01/0>P). بر این اساس می‌توان آموزش بسته مبتنی بر شکوفایی را به عنوان روشی مؤثر بر افزایش شایستگی‌های هیجانی ـ اجتماعی دانش‌آموزان دبستانی در نظر گرفت و از آن در مدارس استفاده کرد. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   5 - پیش‌بینی نگرش صمیمانه و شادکامی زناشویی بر اساس خودشفقت‌ورزی و مهارت‌های ارتباطی در دانشجویان زن متأهل
   مریم عابدینی سامره اسدي مجره سولماز  آوریده عباس  میربلوک‌بزرگی
   شماره 2 , دوره 23 , پاییز-زمستان 1400
   پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی نگرش صمیمانه و شادکامی زناشویی بر اساس خودشفقت‌ورزی و مهارت‌های ارتباطی در دانشجویان زن متأهل انجام گردید. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان متأهل مقطع کارشناسی دانشگاه پیام‌نور مرکز تالش در نیمسال دوم سال تح چکیده کامل
   پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی نگرش صمیمانه و شادکامی زناشویی بر اساس خودشفقت‌ورزی و مهارت‌های ارتباطی در دانشجویان زن متأهل انجام گردید. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان متأهل مقطع کارشناسی دانشگاه پیام‌نور مرکز تالش در نیمسال دوم سال تحصیلی 1398-1399 بود که از میان آنها، نمونه‌ای شامل 210 دانشجو به روش در دسترس انتخاب شدند و فرم کوتاه مقیاس خودشفقت‌ورزی (SCS-SF)، پرسشنامه مهارت‌های ارتباطی (CSTR)، مقیاس نگرش صمیمانه (IAS)، و پرسشنامه شادکامی زناشویی (MHS) را تکمیل کردند. داده‌ها با استفاده از شاخص‌های توصیفی، روش‌های آماریِ ضريب همبستگي پيرسون، و تحلیل رگرسيون گام به گام تحلیل شدند. نتایج نشان دادند که پیش‌بینی مهارت‌های گوش‌دادن، ارتباط توأم با قاطعیت، و بینش نسبت به فرایند ارتباط توانستند نگرش صمیمانه را پیش‌بینی کنند و %32 از تغييرات اين متغير را تبيين نمایند. همچنين، توانایی دریافت و ارسال پیام، خود شفقت‌ورزی، گوش دادن، کنترل عاطفی، و ارتباط توأم با قاطعیت، %63 از متغیر شادکامی زناشویی را پیش‌بینی كردند. بر اساس یافته‌های پژوهش می‌توان نتیجه‌ گرفت که مهارت‌هاي ارتباطي و خودشفقت‌ورزي با صميميت و شادکامی زناشويي دانشجویان متأهل مرتبط‌اند و می‌توانند آنها را پيش‌بيني کنند. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   6 - یادگارهای ماندگار در روانشناسی فیلیپ جرج زیمباردو
   رضا زمانی
   شماره 2 , دوره 23 , پاییز-زمستان 1400
   فیلیپ جرج زیمباردو در سال 1933 در خانواده‌ای مهاجر از اهالی سیسیل ایتالیا در ایالت متحده آمریکا متولد شد. در سال 1954 میلادی به دریافت مدرک کارشناسی در سه زمینه روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، و مردم‌شناسی نائل شد. در دوره کارشناسی ارشد زیمباردو از کارل هاولند تأثیر پذیرفت. ها چکیده کامل
   فیلیپ جرج زیمباردو در سال 1933 در خانواده‌ای مهاجر از اهالی سیسیل ایتالیا در ایالت متحده آمریکا متولد شد. در سال 1954 میلادی به دریافت مدرک کارشناسی در سه زمینه روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، و مردم‌شناسی نائل شد. در دوره کارشناسی ارشد زیمباردو از کارل هاولند تأثیر پذیرفت. هاولند پژوهش‌هایی را در باب تبلیغات به منظور اقناع و ترغیب و نیز تغییر نگرش انجام داده بود. زیمباردو در پایان‌نامه دکتری خود به عوامل مؤثر بر همرنگی در اعتقادات و عقاید پرداخت و در سال 1957 میلادی به درجه دکتری روان‌شناسی نائل شد. مهم‌ترین پژوهش زیمباردو و آنچه بیشتر از فعالیت‌های دیگر موجب شهرت و اهمیت او شد آزمایشی است که به آزمایش زندان استنفرد معروف است. او کارهای بسیار مهم دیگری هم انجام داده است؛ عمده فعالیت‌های او در روان‌شناسی اجتماعی است و متمرکز بر این نکته که چرا و چگونه افراد در شرایطی خاص تغییر ماهیت می‌دهند و به شکلی غیرمنتظره رفتار می‌کنند. از دیگر موضوع‌های مورد علاقه و پژوهش او می‌توان کمرویی و انگیزه را نام برد. پرونده مقاله
  پربازدیدترین مقالات

  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - اثربخشی گروه درمانیِ مبتنی بر بخشش بر علائم افسردگی و نشانگان آشفتگی روانی در زنان سالمند
   پروانه محمدخانی
   شماره 2 , دوره 20 , پاییز-زمستان 1396
   چکیده: مطالعه حاضر در چارچوب طرح شبه آزمایشی با دو گروه آزمایش و کنترل، انجام پیش آزمون ـ پس آزمون، و پیگیری 3 ماهه انجام شد. جامعة آماری پژوهش را زنان سالمندی تشکیل می دادند که پیش از اجرای پژوهش به فرهنگ سرای امید شهر تهران مراجعه کرده بودند. از این جامعه آماری به ت چکیده کامل
   چکیده: مطالعه حاضر در چارچوب طرح شبه آزمایشی با دو گروه آزمایش و کنترل، انجام پیش آزمون ـ پس آزمون، و پیگیری 3 ماهه انجام شد. جامعة آماری پژوهش را زنان سالمندی تشکیل می دادند که پیش از اجرای پژوهش به فرهنگ سرای امید شهر تهران مراجعه کرده بودند. از این جامعه آماری به تصادف، نمونه ای به حجم 30 نفر انتخاب گردید که به طور تصادفی، در دو گروه آزمایش (N=15) و کنترل (N=15) جای داده شدند. هر دو گروه با استفاده از پرسشنامه افسردگی بک (نسخه 2) (BDI-II) و پرسشنامه نشانگان مختصر (BSI) مورد ارزشیابی قرار گرفتند (پیـش آزمـون). سپـس، گـروه آزمـايـش تـحت 8 جلسـه هفتگی 2 ساعتة درمـان گـروهی بخشـش قـرار گـرفت و گروه کنترل مداخله ای دریافت نکرد. از هر دو گروه، پس آزمون با هر دو آزمون و ارزشیابی پیگیرانه 3 ماهه فقط با استفاده از پرسشنامه بک به عمل آمد. نتایج حاکی از کاهش افسردگی در گروه آزمایش بود (p<0.05). همچنین، نتایج تحلیل داده های مربوط به پرسشنامه نشانگان مختصر گویای تفاوت معناداری بین دو گروه در خرده مقیاس های آن و سه شاخص شدت کلی آشفتگی روانی، کل نشانه های مثبت، و شاخص نشانه های مثبت آشفتگی روانی بود (p<0.05). برمبنای این یافته ها، می توان گفت درمان گروهیِ مبتنی بر بخشش در کاهش نشانگان افسردگی و سایر نشانگان آشفتگی روانی که ممکن است با رنجش های بین فردی گذشته سالمندان ارتباط داشته باشند، مؤثر است و برای ارتقاء بهداشت روانی این مرحله از عمر بشر مفید واقع می شود پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   2 - پیش بینی ویژگی عصب روان شناختیِ اسکیزوفرنی بر اساس جنبه های شناخت اجتماعی در یک نمونه غیربالینی
   غلامحسین  جوانمرد
   شماره 2 , دوره 20 , پاییز-زمستان 1396
   چکیده: هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه متقابل آمادگي عصـب ـ روان شنـاختي بـراي اسكيـزوفرني (Sc) است با تئوری ذهن و آلکسی تیمیا، که جنبه هایی از شناخت اجتماعی هستند، در یک گروه غیربالینی. این پژوهش توصیفی از نوع طرح های همبستگی به شیوه پیش بین است. تعداد 200 دانشجو (100 مرد چکیده کامل
   چکیده: هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه متقابل آمادگي عصـب ـ روان شنـاختي بـراي اسكيـزوفرني (Sc) است با تئوری ذهن و آلکسی تیمیا، که جنبه هایی از شناخت اجتماعی هستند، در یک گروه غیربالینی. این پژوهش توصیفی از نوع طرح های همبستگی به شیوه پیش بین است. تعداد 200 دانشجو (100 مرد و 100 زن) از دو دانشگاه سراسري و پيام نور شهرستان بناب به روش خوشه‌ای چندمرحله ای انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از مقیاس 78 سؤالی اسکیزوفرنی آزمون MMPI-2، آزمون ذهن خواني از طريق تصوير چشم (RMET)، و پرسشنامه آلکسی - تیمیا FTAS-20 استفاده شد. نتـایج حـاصـل از تـجزیه و تـحلیل داده هـا بـا آزمـون همبستگی پیـرسون، و تـحلیل رگرسیون چندگانه به روش استاندارد براي بررسی سهم ترکیبیِ تئوری ذهن و آلکسی تیمیـا در تبـیین آمـادگی عصب ـ روان شنـاختی براي اسكيزوفرني، نشان داد که از بین دو متغیر فوق، تنها متـغير پيش بيـنِ مـؤثر بـر آمـادگي روان شنـاختـی بـراي اسـكيـزوفـرني، آلکسی تیمیا است که بـرای آن، میـزان بتـا 0/58 بـه دسـت آمـد. بـررسـی سـهم هـریـک از سـه زیـرمقیـاس آلکسـی تیمیـا در پیـش بیـنی آمـادگی روان شناختی بـراي اسكيزوفرني، نشان داد که زیرمقیاس دشواری در تشخیص احساسات با بتای 0/50 و زیرمقیاس دشواری در توصیف احساسات با بتای 0/21 سهم معناداری در پیش بینی آمادگی روان شناختی براي اسكيزوفرني دارند. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   3 - تأثیر درمان عقلانی ـ عاطفی ـ رفتاری الیس بر ارتقاء سرمایۀ روان شناختی
   نیلا  علمی منش
   شماره 2 , دوره 20 , پاییز-زمستان 1396
   چکیده: امروزه سرمایة روان شناختی به جهت آموزش پذیری و تأثیر بر متغیرهای شغلی، یکی از انواع مهم سرمایه های نامشهود سازمانی تلقی می شود. پژوهش حاضر، به بررسي اثربخشي مدل مداخله ای الیس بر ارتقای سرمایۀ روان شناختیِ كارشناسان شاغل در مراكز صنعتي پرداخت. این پژوهش از نوع ن چکیده کامل
   چکیده: امروزه سرمایة روان شناختی به جهت آموزش پذیری و تأثیر بر متغیرهای شغلی، یکی از انواع مهم سرمایه های نامشهود سازمانی تلقی می شود. پژوهش حاضر، به بررسي اثربخشي مدل مداخله ای الیس بر ارتقای سرمایۀ روان شناختیِ كارشناسان شاغل در مراكز صنعتي پرداخت. این پژوهش از نوع نيمه تجربي با طرح پيش آزمون و پس آزمون است. جامعة آماري آن مشتمل بود بر كارشناسان شاغل در شركت ايران خودرو ديزل به تعداد 650 نفر که از بين آنها، 60 نفر به شيوه نمونه گيري تصادفي منظم انتخاب شدند و با گمارش تصادفي، در دو گروه 30 نفري جای داده شدند. ابزار سنجش، پرسشنامة سرمایة روان شناختی بود. ابتدا اين پرسشنامه به صورت پيش آزمون اجرا شد و سپس گروه آزمايش در 10 جلسة دو ساعته با روش عقلانی ـ عاطفـی ـ رفتاری الیس آموزش ديـدند. به منظور جمع آوری داده های پـس آزمون و پیگیری، هر دو گـروه در دو مـرحلة دیـگر، مجدداً به ایـن آزمون پـاسخ دادند. نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد که نمره های مؤلفه های امید، خوش بینی، خودکارآمدی، و تاب آوری در گروه آزمایش در پس آزمون و پیگیری که تحت تأثیر مداخلة الیس بودند، بالاتر از گروه کنترل بود. نتايج آزمون هاي تک متغيري نشان داد که مؤلفه های امید، خوش بینی، خودکارآمدی و تاب آوری مطابق نتايج توصيفي معنادار است و نشان دهندۀ پایداری اثر مداخلۀ الیس در مرحلۀ پیگیری و افزایش اثرگذاری بر مؤلفۀ خوش بینی است. مدل مداخلاتي و روش الیس موجب ارتقای سطح سرمایۀ روان شناختیِ كارشناسان شاغل شد. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   4 - تأثیر رابطة معنایی و بارِ هیجانی بر بازشناسی کلمات متداعی
   سیاوش  طالع پسند
   شماره 2 , دوره 20 , پاییز-زمستان 1396
   چکیده: این پژوهش با هدف بررسی تأثیر رابطه معنایی و بارِ هیجانیِ القاشده بین جفت کلمات بر میزان بازشناسی آنها انجام شد. برای این منظور، از طرح تک گروهی با پس آزمون استفاده شد. جامعه آماری پـژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه دولتی سمنان در سال 1392 تشکیل می دادند. شرکت کنند چکیده کامل
   چکیده: این پژوهش با هدف بررسی تأثیر رابطه معنایی و بارِ هیجانیِ القاشده بین جفت کلمات بر میزان بازشناسی آنها انجام شد. برای این منظور، از طرح تک گروهی با پس آزمون استفاده شد. جامعه آماری پـژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه دولتی سمنان در سال 1392 تشکیل می دادند. شرکت کنندگان 80 دانشجوی دوره کارشناسی (43 مرد و 37 زن) از دو دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی و دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه سمنان بودند که از طریق روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. با استفاده از نرم افزار سوپرلب، شرکت کنندگان به یک آزمون رایانه ای پاسخ دادند که جفت هایی از کلمات را عرضه می کرد و همچنین فرم تعدیل شده حافظه کوتاه مدت وکسلر را تکمیل کردند. داده ها با تحلیل کوواریانس اندازه گیری های مکرر تحلیل شدند. یافته ها حاکی از تأثیر رابطه معنایی و بارِ هیجانی بر میزان بازشناسی کلمات جفت شده هستند (F=7/64 , P20/001). بالاترین میـزان بـازشناسی در شـرایط ارائه جفت کلمات خنثی است که بـا یکدیگر رابطه معنایی دارند اما در مورد جفت کلمات هیجانی که فاقد رابطه معنایی با یکدیگر هستند، کمترین میزان بازشناسی مشاهده شد. نتایج نشان داد که رابطه معنایی بین جفت کلمات، در مقایسه با والانس هیجانی (مثبت یا منفی) آنها، تأثیر بیشتری بر بازشناسی دارد. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   5 - تبیین خِرَد بر اساس هوش معنوی و جهت گیری مذهبی
   رسول کردنوقابی
   شماره 1 , دوره 20 , بهار-تابستان 1396
   هدف از مطالعۀ حـاضر، بررسي نقش تبیین کنندگیِ هوش معنوی و جهت گیری مذهبی در سازة خِرَد بود. روش پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی است. شرکت کنندگان اين مطالعه را 120 نفر از دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا تشکیل می دادند. در این مطالعه، ابزارهای پژوهش عبارت بودند از مقیاس چکیده کامل
   هدف از مطالعۀ حـاضر، بررسي نقش تبیین کنندگیِ هوش معنوی و جهت گیری مذهبی در سازة خِرَد بود. روش پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی است. شرکت کنندگان اين مطالعه را 120 نفر از دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا تشکیل می دادند. در این مطالعه، ابزارهای پژوهش عبارت بودند از مقیاس جهت گیری مذهبی (SAWS)، مقیاس هوش معنوی (SII)، و سه مقیاس سنجش خِرَد شامل مقیاس سه بعدی خرد (3D-WS)، مقیاس ارزش های بنیادین (FVS)، و مقیاسِ از خودفراروی (ASTI). براي تحليل داده ها، از آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسيون چندگانه استفاده شد. نتایج نشان می دهند که در مقیاس سه بعدی، ترکیب مؤلفه های هوش معنوی و جهت گیری مذهبی 20% از واریانس خِرَد را تبیین می کنند. دیگر مقیاس‌های خِرَد با جهت گیری مذهبی ارتباط معناداری ندارند اما ارتباط آنها با هوش معنوی معنادار است. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   6 - "نقش بدرفتاری دوران کودکی و آلکسی تایمی در پیش¬بینی اختلال شخصیت مرزی (BPD): مطالعه ای در جمعیت غیر بالینی "
   تورج هاشمی محمد امین شریفی عباس بخشی پور مجید  محمود علیلو منصور بیرامی
   شماره 2 , دوره 21 , پاییز-زمستان 1397
   هدف از پژوهش حاضر پیش بینی نارسایی هیجانی و مشکلات بین ‌فردی بر اساس سبک های دلبستگی در دانش‌ آموزان است. جامعه آماری شامل 200 دانش ‌آموز دختر مقطع پیش ‌دانشگاهی در سال تحصیلی 95ـ94 در منطقه 2 تهران بود که به روش نمونه ‌گیری خوشه ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. برای گردآو چکیده کامل
   هدف از پژوهش حاضر پیش بینی نارسایی هیجانی و مشکلات بین ‌فردی بر اساس سبک های دلبستگی در دانش‌ آموزان است. جامعه آماری شامل 200 دانش ‌آموز دختر مقطع پیش ‌دانشگاهی در سال تحصیلی 95ـ94 در منطقه 2 تهران بود که به روش نمونه ‌گیری خوشه ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ‌ها از سه پرسشنامه سبک دلبستگي كولينز و ريد (ASQ)، پرسشنامه نارسایی هیجانی تورنتو (TAS)، و پرسشنامه مشکلات بین ‌فردی (IIP) استفاده شد. نتایج تحلیل داده ‌ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی گام به گام نشان دادند که بین سبک ‌های دلبستگی با نارسایی هیجانی و مشکلات بین ‌فردی رابطة معنا دار وجود دارد (01/0>P). همچنین، مؤلفه های دلبستگی قادرند نارسایی هیجانی (حدود 22 درصد) و مشکلات بین‌ فردی را (حدود 27 درصد) در دانش ‌آموزان پیش ‌بینی کنند. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   7 - پیش بینی گرایش به وندالیسم در بزهکاران براساس طرحواره هاي ناسازگارانۀ اولیه و بلوغ اجتماعی / عاطفی
   شهین احمدوند
   شماره 2 , دوره 20 , پاییز-زمستان 1396
   چکیده: هدف پژوهش حاضر تعیین نقش طرحواره های ناسازگارانة اولیه، بلوغ اجتماعی، و بلوغ عاطفی در پیش بینی گرایش به وندالیسم (خرابکاری) در نوجوانانِ بزهکار است. نمونة پژوهش متشکل بود از 161 بزهکار دارای سابقة وندالیسم که از میان 652 بزهکار پسر ساکن کانون های اصلاح و تربیت اس چکیده کامل
   چکیده: هدف پژوهش حاضر تعیین نقش طرحواره های ناسازگارانة اولیه، بلوغ اجتماعی، و بلوغ عاطفی در پیش بینی گرایش به وندالیسم (خرابکاری) در نوجوانانِ بزهکار است. نمونة پژوهش متشکل بود از 161 بزهکار دارای سابقة وندالیسم که از میان 652 بزهکار پسر ساکن کانون های اصلاح و تربیت استان های تهران، گیلان، مازندران، اردبیل، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، گلستان و خراسان انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامة وندالیسم نیک اختر (NVQ)، پرسشنامة طرحواره نـاسـازگارانه یـانگ ـ فـرم کـوتاه (ویرایش سوم) (YEMSQ-SF3)، مقیاس بلوغ اجتماعی رائو (RSMS)، و مقیـاس بـلوغ عـاطفی سینـگ ـ بـهارگـاوا (S-BEMS) استفاده شد. نتایج تحلیل رگرسیـون چندگانه نشـان دادند که متغیرهای طرحواره های ناسازگارانه، بلـوغ اجتماعـی، و بلـوغ عاطفـی 63% تغییرات مربوط به وندالیسم نوجوانان بزهکار را به صورت معناداری پیش بینی می کنند. این یافته بیان می کند که طرحواره های ناسازگارانة اولیه و بلوغ اجتـماعی / عـاطفی از متـغیرهای تـأثیرگذار در وندالیسم نوجوانان بزهکار هستند. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   8 - پیش بینی کیفیت روابط زناشویی بر اساس باورهای ارتباطی و خلاقیّت هیجانی
   محبوبه امین علی اکبر سلیمانیان احمد حیدرنیا
   شماره 1 , دوره 21 , بهار-تابستان 1397
   هدف پژوهش حاضر پیش بینی کیفیت روابط زناشویی براساس باورهای ارتباطی و خلاقیّت هیجانی است. در این پـژوهش تـوصیفی ـ همبستگی، 327 نـفر از فرهنگیانِ متأهل از طریق نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند و پرسشنامه های سازگاری زوجی اصلاح شده (RDAS)، باورهای ارتباطی (RBI)، و خلاقیت هیج چکیده کامل
   هدف پژوهش حاضر پیش بینی کیفیت روابط زناشویی براساس باورهای ارتباطی و خلاقیّت هیجانی است. در این پـژوهش تـوصیفی ـ همبستگی، 327 نـفر از فرهنگیانِ متأهل از طریق نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند و پرسشنامه های سازگاری زوجی اصلاح شده (RDAS)، باورهای ارتباطی (RBI)، و خلاقیت هیجانی (ECI) را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با روش همزمان، تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نشان دادند که خلاقیّت هیجانی رابطة مثبت و معناداری با کیفیت روابط زناشویی دارد. از میان خرده مقیاس های باورهای ارتباطی، باور به مخرب بودن مخالفت، و باور به عدم تغییرپذیری همسر، رابطة منفی و معنادار با کیفیت روابط زناشویی دارند. همچنین، هر سه متغیر قادر به پیش بینی کیفیت روابط زناشویی هستند. با توجه به نتایج این پژوهش می باید به ضرورت توجه به باورهای ارتباطی، خلاقیّت هیجانی، استفاده از برنامه های آموزشیِ مناسب در جهت تصحیح باورهای ناکارآمد، و آگاهی و تنظیم هیجانی برای افزایش کیفیت روابط زناشویی تأکید کرد. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   9 - مقايسه تأثیر دو درمان فراشناختی و شناختي ـ رفتاري بر كاهش علائم اضطراب و نگرانیِ افراد دچار اختلال اضطراب فراگیر
   مینا مجتبایی
   شماره 1 , دوره 20 , بهار-تابستان 1396
   هدف از انجام این پژوهش، مقایسة دو روش درمانِ شنـاختی ـ رفتاری و درمان فـراشناختی در کاهش علائم اضطراب و نگرانی در افراد دارای اضطراب فراگیر بود. نمونة پژوهش متشکل است از 25 فرد دارای اختلال اضطراب فراگیر که به صورت تصادفی، در دو گروهِ درمان شناختی ـ رفتاری و درمان فراشن چکیده کامل
   هدف از انجام این پژوهش، مقایسة دو روش درمانِ شنـاختی ـ رفتاری و درمان فـراشناختی در کاهش علائم اضطراب و نگرانی در افراد دارای اضطراب فراگیر بود. نمونة پژوهش متشکل است از 25 فرد دارای اختلال اضطراب فراگیر که به صورت تصادفی، در دو گروهِ درمان شناختی ـ رفتاری و درمان فراشناختی گمارده شدند. راهنمای درمان فراشناختی برای اضطراب دارای 10 جلسه و راهنمای درمـان شنـاختی ـ رفتـاری برای اضطراب دارای 9 جلسه است. شرکت کنندگان پرسشنامه های اضطراب بک (BAI) و نگرانی ایالت پنسیلوانیا (PSWQ) را در دو مرحله قبل و بعد از درمان تکمیل کردند. در این پژوهش شرکت کنندگان در هر هفته 2 جلسه درمانی 60-45 دقیـقه ای انفـرادی دریـافت کـردنـد. نتـایج نشـان می دهنـد كه درمـان فـراشناختي در كاهش نمرة اضطراب و نـگرانی، بـر درمـان شنـاختـي ـ اثربخش تر از درمان شناختی ـ رفتاری است. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   10 - نقش انگیزش اشتهایی مردان و زنان در بازداری از نشانه های غذایی
   عماد اشرفی
   شماره 2 , دوره 20 , پاییز-زمستان 1396
   منظور از انگیزشِ اشتهایی، کشانندة خوردن برای لذت بردن در حالتی است که فرد گرسنه نباشد. پژوهش حاضر با هدف مقایسة زنان و مردانِ دارای انگیزش اشتهاییِ زیاد و کم، از نظر میزان بازداری از نشانه های غذایی انجام شد. این پژوهش با استفاده از طرح علّی ـ مقایسه ای انجام گرفت. به ا چکیده کامل
   منظور از انگیزشِ اشتهایی، کشانندة خوردن برای لذت بردن در حالتی است که فرد گرسنه نباشد. پژوهش حاضر با هدف مقایسة زنان و مردانِ دارای انگیزش اشتهاییِ زیاد و کم، از نظر میزان بازداری از نشانه های غذایی انجام شد. این پژوهش با استفاده از طرح علّی ـ مقایسه ای انجام گرفت. به این صورت که با بررسی میزان انگیزش اشتهاییِ 1300 نفر از دانشجـویـان داوطلـب از طریـق مقیـاس قـدرت غـذا (PFS)، 59 نفر از زنان و مردان سالم و دارای وزن طبیعی انتخاب شدند و پـس از بررسی، در دو گروه دارای انگیزش اشتهاییِ زیاد و کم، جای داده شدند. میزان بازداری این افراد به وسیلة تکلیف برو/ نرو در تصاویر غذایی و غیرغذایی اندازه گیری شد. آزمون تحلیل واریانس عاملی نشان داد که زنانِ دارای انگیزش اشتهاییِ زیاد در تصاویر غذایی، در مقایسه با تصاویر غیرغذایی، خطای «نروی» بیشتری دارند. کمتربودن بازداری در زنانِ دارای انگیزش اشتهاییِ زیاد ممکن است به دلیل تحریک بیشترِ انگیزشِ اشتهایی آنها در رویارویی با نشانه های غذایی باشد. پرونده مقاله
  مقالات در انتظار انتشار
 • صاحب امتیاز
  رضا زمانی
  مدير مسئول
  سردبیر
  هیئت تحریریه
  شیوا دولت آبادی (دانشگاه علامه طباطبایی) حسین شکر کن (دانشگاه شهید چمران) علیرضا کیامنش (دانشگاه خوارزمی) حمزه گنجی (دانشگاه آزاد اسلامی) بیژن گیلانی (دانشگاه تهران) پروانه محمدخانی (دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی) امیر هوشنگ مهریار (دانشگاه شیراز) مهران منطقی (دانشگاه خوارزمی)
  شاپا: 1019-9616
  شاپای الکترونیکی: 1019-9616

  دوره انتشار: دو فصلنامه
  پست الکترونیک
  research.psychological@gmail.com
  نشانی
  اتوبان کردستان جنوب/ پایین تر از پل حکیم/ خیابان 27 غربی/ 20 متری اول/ خ 25/ پلاک 18/ طبقه 2
  تلفن
  021-88350858

  جستجو

  آمار مقالات

  تعداد دوره‌ها 6
  تعداد شماره ها 12
  مقالات چاپ شده 59
  تعداد نویسندگان 788
  تعداد مشاهده مقاله 172079
  تعداد دانلود مقاله 50520
  تعداد مقالات ارسال شده 381
  تعداد مقالات رد شده 212
  تعداد مقالات پذیرفته شده 76
  درصد پذیرش 19 %
  زمان پذیرش(روز) 131
  تعداد داوران 9
  آخرین به روزرسانی 07/07/1402