• صفحه اصلی
  • بررسی اعتبار، ساختار عاملی، و روایی ملاکی مقیاس مقبول‌نمایی اجتماعی مارلو ـ کران

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1402071744335 بازدید : 792 صفحه: 105 - 134

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط