• صفحه اصلی
  • رابطه استرسِ ادراک شده و ولع مصرف با پیش‌بینی بازگشت افراد به مصرف موادِ محرک با واسطه‌گری خودکنترلی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1402071744336 بازدید : 832 صفحه: 135 - 159

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط