• صفحه اصلی
  • مقایسه امیدواری و خودکارآمدی در معتادان موفق (بدون لغزش) و ناموفق (دارای لغزش¬های مکرر) تحت درمان نگهدارنده با متادون

اشتراک گذاری

آدرس مقاله