• صفحه اصلی
  • "نقش بدرفتاری دوران کودکی و آلکسی تایمی در پیش¬بینی اختلال شخصیت مرزی (BPD): مطالعه ای در جمعیت غیر بالینی "

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13980526191573 بازدید : 4861 صفحه: 73 - 96

نوع مقاله: پژوهشی